“BE A SMART AIRBNB HOST”

  • 29 Tháng 9, 2017

Ngày 29-09-2017 vừa qua Sự kiện trao đổi trực tiếp giữa Hafele và host Airbnb đã diễn ra thành công và thu hút hơn 120 người tham dự

Sự kiện đã mang đến giải pháp quản lý tối ưu nhất cho người kinh doanh căn hộ Airbnb.
 

Chia sẽ qua
Tin liên quan