Mua trực tuyến tại
Mua trực tuyến tại

EL7900-TCB

Tính năng
Mã Pin
Khóa Cơ
Bluetooth
Ứng dụng di động
Mô tả
Cấp quyền sử dụng khóa từ xa với chìa khóa bluetooth hoặc mã số thông qua ứng dụng di động. Tích hợp cảm biến báo cháy Chức năng tạo mật khẩu có thời hạn theo thời gian thự
Mua ngay
6
Lý do
bạn nên chọn
EL7900
Cho ngôi nhà bạn
Quản lý khóa với quyền admin và user
Cấp quyền sử dụng khóa từ xa với chìa khóa bluetooth hoặc mã số thông qua ứng dụng di động
Chức năng tạo mật khẩu có thời hạn theo thời gian thực
An toàn và tiện lợi hơn nhờ hoạt động không cần Internet
Kiểm tra lịch sử truy cập của khóa dễ dàng qua ứng dụng điện thoại
Tích hợp cảm biến báo cháy